AOW uitkering


AOW uitkeringEen AOW uitkering is een uitkering waar u recht op hebt na het bereiken van uw AOW leeftijd. De AOW leeftijd is letterlijk de leeftijd waarop u een AOW uitkering aan mag vragen. De AOW uitkering kunt u bij het SVB (sociale verzekeringsbank) aanvragen. Iedereen woonachtig in Nederland en na het bereiken van de AOW leeftijd heeft recht op het aanvragen van een AOW uitkering. Als u werkt betaal je namelijk maandelijks premie waardoor u na het bereiken van de AOW leeftijd een AOW uitkering aan mag vragen bij het SVB. De AOW uitkering is in het leven geroepen om oudere mensen die niet meer kunnen werken nog steeds van een inkomen te voorzien.

Nederland is een van de enige landen waarbij mensen na het bereiken van een bepaalde leeftijd in aanmerking komen voor een uitkering zoals de AOW uitkering. Veel Nederlanders vinden de AOW uitkering zeer waardevol en vinden dat deze niet moet verdwijnen. De laatste jaren kwam de AOW uitkering steeds meer in het nieuws, het zou volgens het parlement niet meer betaalbaar zijn om op de huidige manier van het verstrekken van deze uitkeringen door te gaan. De vergrijzing neemt namelijk toe in Nederland en het aantal werkende mensen daalt alleen maar door de crisis. Dit betekend dat de overheid meer AOW uitkeringen moet verstrekken terwijl het minder geld binnen krijgt van de werkende dan voorheen. Per saldo zal de overheid dus verlies gaan maken, om dit te voorkomen moet het parlement vroegtijdig maatregelen nemen om de betaalbaarheid van de AOW uitkeringen in stand te houden. Het is daarom niet uitgesloten dat de AOW leeftijd in de toekomst nog verder stijgt en dat er nieuwe factoren mee gaan spelen bij het aanvragen van een AOW uitkering.

Hoogte AOW uitkering

De hoogte van de AOW uitkering is van verschillende factoren afhankelijk, een factor die invloed heeft op de hoogte van de uitkering is bijvoorbeeld of u alleen woont (alleenstaand), of u getrouwd bent of samenwoont met een partner of dat u alleen woont samen met een minderjarige kind of minderjarige kinderen. Uit de onderstaande tabellen kunt u aflezen wat de hoogte van uw AOW uitkering zal worden. De bedrag in deze tabellen gelden voor dit moment en geven geen garantie voor de toekomst.

U woont alleen (alleenstaand)

Bedrag per maand
met heffingskorting zonder heffingskorting
Bruto * € 1.084,86 € 1.084,86
Loonheffing € 0,00 € 207,08
Bijdrage Zvw € 61,29 € 61,29
Netto € 1.023,57 € 816,49

U bent getrouwd of woont samen met uw partner

U en uw partner hebben beiden AOW

Bedrag per maand per persoon
met heffingskorting zonder heffingskorting
Bruto * € 750,35 € 750,35
Loonheffing € 0,00 € 142,66
Bijdrage Zvw € 42,39 € 42,39
Netto € 707,96 € 565,30

 

Uw partner heeft nog geen AOW, u krijgt geen toeslag

Bedrag per maand
met heffingskorting zonder heffingskorting
Bruto * € 750,35 € 750,35
Loonheffing € 0,00 € 142,66
Bijdrage Zvw € 42,39 € 42,39
Netto € 707,96 € 565,30

 

Uw partner heeft nog geen AOW, u krijgt volledige toeslag

Bedrag per maand
met heffingskorting zonder heffingskorting
Bruto * € 1.472,56 € 1.472,56
Loonheffing € 108,83 € 281,00
Bijdrage Zvw € 83,19 € 83,19
Netto € 1.280,54 € 1.108,37

 

Uw partner heeft nog geen AOW, uw toeslag is met 10% verlaagd**

Bedrag per maand
met heffingskorting zonder heffingskorting
Bruto * € 1.400,34 € 1.400,34
Loonheffing € 95,08 € 267,25
Bijdrage Zvw € 79,11 € 79,11
Netto € 1.226,15 € 1.053,98

U woont alleen samen met uw minderjarige kind(eren) (u bent alleenstaand ouder)

Bedrag per maand
met heffingskorting zonder heffingskorting
Bruto * € 1.366,21 € 1.366,21
Loonheffing € 52,50 € 260,41
Bijdrage Zvw € 77,19 € 77,19
Netto € 1.236,52 € 1.028,61

 

Tags: , , , , , , , , ,