AOW leeftijd berekenen


AOW leeftijd berekenenDe leeftijd waarop een AOW uitkering aangevraagd kan worden is niet voor iedereen gelijk, daarom is het verstandig om uw AOW leeftijd te berekenen zodat u weet wanneer u kunt stoppen met werken. Het resultaat dat u ontvangt bij het berekenen van de AOW leeftijd is de leeftijd waarop u zoals het er nu naar uit ziet kunt stoppen met werken en een AOW uitkering mag ontvangen, echter zijn ze in de politiek steeds in de weer met de AOW leeftijd waardoor het kan gebeuren dat u over enkele jaren toch nog langer door zou moeten werken. De AOW leeftijd zoals u deze kunt berekenen kunt u zien als een streefleeftijd waarop u kunt stoppen met werken, op dit moment is er echter nog geen zekerheid dat deze leeftijd inderdaad uw AOW leeftijd gaat worden.

De vergrijzing neemt in Nederland met rap tempo toe en al deze AOW uitkeringen moeten via het omslagstelsel worden betaald door het aantal werkende mensen in Nederland, de overheid heeft hierdoor de keuze om de AOW leeftijd gestaag te laten stijgen of de hoogte van de AOW uitkering aan te passen zodat de mensen met deze uitkering maandelijks minder geld ontvangen. Aangezien de AOW uitkering het minimale bedrag is dat iemand nodig heeft om fatsoenlijk te kunnen leven is het niet wenselijk dat deze uitkering naar beneden gaat. De overheid kiest er daardoor voor de AOW leeftijd gestaag te laten stijgen zodat mensen langer door moeten werken alvorens ze een AOW uitkering ontvangen.

Het verhogen van de AOW leeftijd levert twee voordelen op voor de maatschappij, het aantal werkende stijgt en meer mensen betalen premie voor het omslagstelsel waardoor de betaalbaarheid van de AOW uitkeringen toeneemt, daarnaast hebben deze mensen nog enkele jaren geen recht op een AOW uitkering als de AOW leeftijd wordt verhoogd waardoor er minder AOW uitkeringen verstrekt hoeven worden.

AOW leeftijd berekening

De berekening voor de AOW leeftijd is eigenlijk heel simpel, bent u geboren voor 1 januari 1948? Dan is uw AOW-leeftijd 65 jaar. Dat betekend dat u op uw 65e levensjaar kunt stoppen met werken en een AOW uitkering aan kunt vragen.

Bent u geboren op of na 1 januari 1948? In dat geval hangt de AOW leeftijd af van het jaar waarin u bent geboren. U dient hiervoor uw geboortedag en geboortejaar in te vullen op de website van de overheid.

Volgens de huidige plannen in het kabinet gaat de AOW leeftijd in 2018 omhoog naar 66 jaar en in 2021 naar 67 jaar. De uitslag die u uit de berekening af kunt lezen is dus een voorlopige uitslag en dit kan nog veranderen.

Bekijk uw AOW leeftijd

Tags: , , , , , , , , , , , , ,